Rapporten er den første av 4 i en kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. I denne delrapporten redegjøres for prosjektets bakgrunn, metodiske tilnærming, samt resultatene fra en ressurskartlegging blant alle over 18 år.

Bestill rapport

Longyearbyen – et rotasjonssamfunn | (rapportnr. 199513)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X