Drøfting av ulike problemstillinger rundt konsultasjon og konsulentmodeller anvendt på bedrifter. Aktuell teori om konsultasjon og konsulentmodeller er utgangspunkt for diskusjonen. Notatet er skrevet som forberedelse til konsultasjon i små- og mellomstore bedrifter, og enkelte sider ved dette blir også belyst.

Bestill rapport

Konsulentmodeller og konsulentklientrelasjoner: Diskusjon av noen problemer og dilemmaer ved konsult | (rapportnr. 199326)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X