Rapporten bygger på en evalueringsundersøkelse av «Prosjektet enslige forsørgere i Hedmark 1991-92». Evalueringen skal belyse i hvor stor grad informasjon, motivasjon og veiledningsarbeid har bidratt til å få flere enslige forsørgere på passive trygdeytelser til å bli selvforsørgende.

Bestill rapport

Informasjon, motivasjon og veiledning – veien å gå til selvforsørgelse? En evaluering av | (rapportnr. 199311)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X