I rapporten evalueres landbruksetatens forvaltning av etablererstipendordningen, de administrative rutinene og de resultater ordningen fører til. Evalueringen er basert på materiale fra hovedsaklig fem fylker i landet. Det presenteres omfattende analyser av organisasjonsmodeller og rutiner, som sammen med analyser av stipendiatenes totale livssituasjon, behov og ønsker danner utgangspunkt for vurderingene av ordningens effekter. De samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske effektene anses som beskjedne, mens de ikke-materielle effektene vurderes som betydelige.

Bestill rapport

Gi meg de faste og sterke … kvinner i landbruket. Evaluering av LUF’s etablererstipendordning for kvinner i landbruket. | (rapportnr. 199209)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 175,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X