Full City forulykket med utslipp av 300 tonn bunkersolje nær land utenfor Bamble kommune 31. juli 2009. Denne rapporten er en underveisrapport i arbeidet med å undersøke økonomiske konsekvenser for reiselivet med tilknyttede næringer (handel, opplevelser, attraksjoner) i utslippsområdet. Det endelige svaret på det spørsmålet er avhengig av økonomi- og sysselsettingstall for 2010-sesongen. Disse vil være tilgjengelige høsten 2011. Underveisrapporten har gjort en analyse av ulykken fra et reiselivsperspektiv. Videre er det gjort en analyse av bedriftenes forventninger til 2010-sesongen og en tidelig gjennomgang av utviklingen av sesongen mht gjestedøgn, arrangementer og lignende.

Bestill rapport

Full City og reiselivet | (rapportnr. 201014)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X