Det er gjennomført en definisjon, identifisering, kartfesting og karakterisering av fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge fra og med Nord-Trøndelag.

Bestill rapport

Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge. Definisjon, avgrensing og karakterisering. | (rapportnr. 201008)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 260,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X