Akershus fylkeskommune opprettet våren 1989 et sysselsettingsfond hvor formålet var å iverksette spesielle sysselsettingstiltak i samsvar med de retningslinjer som blir opptrukket for fylkeskommunens engasjement i tiltak mot arbeidsledigheten. Denne rapporten viser hvordan midler til ekstraordinært sysselsetting har fungert og hvilken nytteverdi dette har hatt for den arbeidsledige og de fylkeskommunale institusjonenen/organisasjoner som har deltatt.

Bestill rapport

Evaluering av Akershus fylkeskommunes sysselsettingsfond. Nytte for arbeidsledige og arbeidsgiver. | (rapportnr. 199205)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 65,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X