“Institusjonell endring i utmarka: Konfliktlinjer, forvaltningssystemer og rettferdighet” – “Institutional developments in outfield land – lines of conflict, policies and the issue of justice.”

Bestill rapport

Consensus and Authority in Management of Outfield Land. Theoretical and Methodological Considerations | (rapportnr. 200705)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X