Rapporten er ei vurdering av Tilgjengelighetsprosjektet i Oppland sett frå brukarane (psykiatriske langtidspasientar) sin synsstad.

Bestill rapport

Brukarperpektiv og brukarmedverknad. Evaluering av | (rapportnr. 199516)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X