Rapporten gir en gjennomgang av Opplands kommunenes syn på behovet for institusjonsplasser til langtkomne rusmisbrukere, samt bruk av tilbudet som gis på Engen Vernehjem. På denne bakgrunn gir rapporten en vurdering av mulighetene for en videre drift av vernehjemmet etter at Oppland fylkeskommune avslutter sitt tilskudd av driftsmidler f.o.m. 1.7.96.

Bestill rapport

Behovet for vernehjemsplasser i alkoholistomsorgen i Oppland. En brukerundersøkelse utført for Engen Vernehjem | (rapportnr. 199511)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X