Nå skal det forskes mer på unge gutter som jobber i barnehage. Regional forskingsfond Innlandet har bevilget 1,8 millioner kroner for å legge lekeressurs-prosjektet under lupen.

I lekeressurs-prosjektet jobber gutter fra ungdomsskolen noen uker i barnehagen som lekekamerat. Formålet er å gjøre guttene kjent med barnehageyrket i ung alder, og på sikt bidra til økt rekruttering av mannlige ansatte. På landsbasis er kun 8,6 prosent av barnehage-ansatte menn , mens det er et politisk mål om 20 prosent.

På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland avrundet Østlandsforskning og Likestillingssenteret i mai en evaluering av lekeressursprosjektet i Lundgaardsløkka barnehage på Lillehammer. Konklusjonen var at over halvparten av de ungdomselevene som hadde fått prøve seg som barnehageansatt, kunne tenke seg å jobbe i en barnehage i framtida. Guttene ble dessuten sett på som en ressurs for barnehagen- og ikke minst for barna.

Resultatene var så interessante at forskerne i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole søkte støtte til et oppfølgingsprosjekt. De ønsker blant annet å se på hvordan tiltaket er organisert i barnehagene og hva som er suksesskriterier for å få mest mulig effekt. Resultatene kan også være til nytte for andre sektorer som sliter med å rekruttere menn, som for eksempel helse- og omsorg.  lekeressurs

Det nye prosjektet skal gå over mer enn to år og ha et bred fokus. Forskerne har valgt fem barnehager i Lillehammer, Melhus og Klæbu kommune (Sør-Trøndelag), som alle har et lekeressursprosjekt. Her skal de intervjue ungdomsskoleguttene, barna, barnehagestyrere, menn som jobber i barnehager og rektorer. I tillegg kartlegger de midlene som alle fylkesmenn i Norge har brukt på tiltaket og hva slags effekter de mener det har hatt. Dessuten holder de utviklingsverksteder hvor de involverte kan utveksle erfaringer med lekeressurs.

Hovedmålet er å utvikle metoder for å styrke rekrutterings- og kompetansestrategier i barnehagen. Forskingsprosjektet kan vise hva slags holdninger guttene har og antatt er at prosjektet på lang sikt kan øke andelen menn som tar barnehagelærerutdanning, og overføres til andre yrker.

Prosjektet er et samarbeid med Fylkesmannen i Oppland, som er interessert i resultatene med tanken på videre satsing på tiltaket.