I nord-Italia er han vant til å ha omkring 350 kolleger fra 36 nasjoner. Østlandsforskning i sommermodus er en litt annen opplevelse. Men akkurat nå kan Thomas Streifeneder ikke tenke seg et bedre sted for et forskeropphold. På Lillehammerkontoret finner han ro til å skrive et utkast om ‘Sustainable Agriculture and Rural Development in Carpathian region’.

For Streifeneder er fjellforsker. Opprinnelig er han fra storbyen München, men de siste 14 år har han bodd og arbeidet i Bolzano (eller Bozen, som byen heter på regionens andre språk, tysk) i den autonome provinsen Syd-Tirol. Her kartlegger han blant annet demografisk og sosioøkonomisk utvikling i 6000 kommuner i Alpene.

-Det er interessant å snakke med utenlandske kolleger om utfordringene som finnes i fjellområdene de fokuserer på, synes Streifeneder. Østlandsforskning er relevant fordi instituttet har en sentral rolle i det norske fjell-forsk-nettet, et forskernettverk som vil stimulere til en kunnskapsbasert utvikling i fjellregionene. Dessuten har Østlandsforskning en samarbeidsavtale med Streifeneders arbeidsgiver, forskningsinstituttet EURAC (European Academy of Bozen/Bolzano).

Streifeneder har en doktorgrad i økonomisk geografi og lang erfaring med forskning på sosioøkonomiske spørsmål i Alpene. I Bolzano er han også direktør på Institute for Regional Development and Location Management, som faller under EURACs satsing på fjellforskning.

-Å reise ut gir nye inntrykk. Jeg er opptatt av å lære mer om hva andre institutter forsker på.  Jeg ønsker å høre mer om innholdet og metode, men også om organisasjonene jeg besøker. Hvordan er de finansierte og med hvilke betingelser? Hvordan er instituttene organisert?

Før han kom til Lillehammer hadde han et tre-måneders opphold på James Hutton Institute i Skottland, et stort forskningsinstitutt med over 600 ansatte. Også hos Østlandsforskning kommer han til å være i tre måneder.

-Ikke minst er et forskeropphold interessant for å kunne undersøke muligheter for mer samarbeid, mener han. –Kan vi finne på fellesprosjekter? Eller sende søknader i forbindelse med EUs forskningsprogram Horisont 2020?

Selv om samtalen i lunsjen fortsatt er litt vanskelig på norsk, er Norge på ingen måte ukjent terreng for Streifeneder. Som liten gutt satt han i bæremeisen da hans far besøkte venner i Stavangerregionen. Seinere ble det flere ferier- og anskaffelse av alle bind i Knausgårds Min Kamp-serien. I sommer følger kona og barn og en rundreise står på programmet.

Kart: Googlemaps

Kart: Googlemaps