Denne rapporten viser resultatene fra en web-basert spørreundersøkelse blant unge voksne ressurspersoner som har relasjoner til Valdres eller Hallingdal. Hensikten med undersøkelsen har vært å skaffe kunnskap om hva som skal til for at målgruppen skal kunne flytte til Valdres eller Hallingdal. Resultatene fra undersøkelsen viser, som ventet, at tilgangen på interessante jobber er det største hinderet for tilflytting.

Bestill rapport

ValHall- Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres | (rapportnr. 200519)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X