Formålet med notatet er å få problematisert satsingen på telekommunikasjoner som regionalpolitisk virkemiddel. Notatet tar opp følgende spørsmål: – Hva er oppnådd i Norge så langt? Erfaringer fra andre land? – Nærings- og sysselsettingsaspekter ved videre satsing på telekommunikasjoner. – Forutsetninger for at satsing på telekommunikasjoner skal gi positive resultater i regionalpolitisk sammenheng. Potensiale ved videre satsing på telekommunikasjoner som regionalpolitisk virkemiddel. Satsing på telekommunikasjoner for å nå viktige regionalpolitiske mål, og problematiske konsekvenser av slik satsing.

Bestill rapport

Utviklingen av moderne telekommunikasjoner sett i et regionalt perspektiv | (rapportnr. 198937)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X