Rapporten inneholder et forslag til en strategi for å bygge opp et nettverk av etablerere og ressurspersoner i Åmot kommune, i et kvinneperspektiv.

Bestill rapport

Strategi for å bygge opp et nettverk av ressurspersoner og etablerere i Åmot, i et kvinneperspektiv | (rapportnr. 198731)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X