Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarsbygg i forbindelse medRegionfelt Østlandet. Rapporten omhandler befolknings-sammensetning, flytteproblematikk, bosteds- og boligpreferanser i Trysil, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen. For kommunene Trysil, Elverum og Åmot er også boligbehovsvurderinger og status over boliger/fritidsboliger drøftet. Formålet med rapporten er å gi et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med Regionfelt Østlandet.

Bestill rapport

Regionfelt Østlandet. Temautredning Samfunn. Delutredning. Befolkning, boliger og fritidsboliger, bopreferanser og flytting | (rapportnr. 200204)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X