Rapporten gir en oversikt over status og utviklingstrekk på Østlandeti et langsiktig perspektiv. På basis av utviklingstrekk de siste 15-20 årene tegnes det to scenarier: Et trendbasert scenario som forsterker Oslos dominerende posisjon i landsdelen, og et polysentrisk scenario, der Oslo avlastes med sterkere vekst i fire sekundære regiontyngdepunkt.

Bestill rapport

Østlandets framtid – Oslodominert eller polysentrisk? Scenarier 1996-2015 | (rapportnr. 199908)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X