Oppbyggingsfasen for reiselivet i OL-regionen starter midt oppe i en periode preget av stagnasjon, nedgang og tap av markedsandeler til andre regioner/steder i innlandet. De planlagte investeringene innenfor overnattingsnæringen i OL-regionen er dermed nært koplet til forventningene om at OL-arrangementet skal bidra til en kraftig og langvarig vekst for næringen, selv realiseringen av midre del av denne kapasiteten vil kreve meget høye årlige vekstrater fram til 1996, samtidig vil det kreves omfattende tilleggsinvesteringer i den reiselivsmessige infrastrukturen utover OL-anleggene. Grunnlaget for langvarig vekst kan kun skapes gjennom en langsiktig og målrettet produkt- og markedsutvikling.

Bestill rapport

Olympiske vinterleker i 1994 og reiselivsnæringen. | (rapportnr. 199005)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X