I denne rapporten er flyttehistoriene til kvinner som har flyttet til en distriktskommune, eller som har flyttet fra en distriktskommune til en storby, beskrevet og analysert. Spesielt fokus er viet problemstillingen om hvorvidt en antatt maskulin dominans i bygdene har virket inn på kvinners bostedsvalg. Videre har et av formålene vært å vise at flyttehandlinger sjelden er resultat av rasjonelle kalkyler der steder veies opp mot hverandre, men at flytting snarere må ses på som meningsskapende prosjekter i kvinners livsløp; der valgene og handlingene påvirkes av mange, til dels uoversiktlige forhold samtidig.

Bestill rapport

Kvinner på flyttefot | (rapportnr. 200013)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X