Rapporten omhandler evaluering av utviklingsprosjektet ”Kvalitet i relasjonsarbeid” i Gjøvik kommune. Prosjektet har hatt fokus på relasjonen mellom voksne og barn i barnehagene. Formålet var å styrke barnehagebarnas selvfølelse. Dette skulle oppnås ved å øke kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne gjennom å utvikle de ansatte til bedre relasjonsarbeidere. Evalueringen viser at det er oppnådd svært gode resultater i prosjektet, på flere nivå. Den enkelte ansatte har fått en betydelig økt kompetanse som har påvirket den enkeltes relasjoner til ungene, til andre kollegaer og samarbeidet med foreldrene. På organisasjonsnivå har prosjektet hatt stor betydning som grunnlag for organisatorisk læring, og det har ført til endringer i sentrale prosesser i barnehagene, så som årsplanarbeid, foreldresamarbeid etc. Det har, både på individ-, relasjons- og organisasjonsnivå, skjedd endringer både når det gjelder atferd, intensjoner og grunnleggende forestillinger omkring barnehagens virksomhet. De viktigste ”nøklene” til suksess har blant annet vært at selve temaet har vært vurdert som så grunnleggende viktig at det i seg selv har hatt en stor endringskraft. Videre er det vurdert som viktig at alle i personalgruppene deltok på lik linje, at de observerte egen praksis med fokus på positive samspillsituasjoner, og at de etablerte felles teorigrunnlag og derigjennom utviklet et felles språk for endringsarbeidet. Rapporten bestilles hos Gjøvik kommune mail to inger.kolstad@gjovik.kommune.no

Bestill rapport

Kvalitet i relasjonsarbeid – om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagene | (rapportnr. 200413)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X