Denne rapporten sammenfatter arbeidet med å utvikle samfunnsrettede indikatorer for Innlandet, med relevans for fylkenes planlegging. Selv om det er to fylkeskommuner som står bak oppdraget, er det lagt vekt på å utvikle et helhetlig regionalt perspektiv for Innlandet – og for subregioner på tvers av fylkene. I rapporten beskrives Innlandet med 25 indikatorer for temaene kompetanse, tilgjengelighet, robusthet, konkurranseevne og livskraft. I sum kan vi si at dette er fem dimensjoner som til sammen definerer regional vekstkraft. I tillegg presenteres et sett med nye indikatorer for temaene folkehelse, kultur og miljø.

Bestill rapport

Innlandet målt med indikatorer. | (rapportnr. 200521)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 160,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X