Som et ledd i avslutningen av delprogrammet EFFEN MILJØ, foretok fagutvalget en egenevaluering av sin virksomhet. Dette ble gjennomført i form av en ett-døgnssamling 30.09. – 01.10. 1996. I dette notatet oppsummeres hovedkonklusjonene fra denne prosessen.

Bestill rapport

Fagutvalgets egenevaluering 30.09. – 01.10. 1996. Forskningsprogrammet | (rapportnr. 199610)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 30,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X