Notatet gir en status på de fem overordnede mål i EUROPA 2020 – EUs agenda for smart, bærekraftig og inkluderende vekst – for hver av partnerregionene i Indre Skandinavia. I første omgang klargjøres hva målene går på, hvordan det ser ut nasjonalt og hva som er status i Norge og Sverige mht. statistikktilgang på regionalt nivå.

Bestill rapport

EUs 5 mål for 2020 i Indre Skandinavia | (rapportnr. 201206)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 123,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X