I 1997 fastslo EØS avtalens overvåkningsorgan, ESA, at skogeiersamvirket ikke kunne pålegge sine medlemmer leveringsplikt, markedsreguleringer, reduksjon eller stans i produksjon eller omsetning. Dette notatet analyserer endringer i struktur og konsentrasjon på etterspørselssiden av førstehåndsleddet i det norske tømmermarkedet før og etter dette vedtaket. Analysen viser at konkurransen ikke har økt, snarere peker de fleste faktorer i motsatt retning. Det kan forventes fortsatt intern sammenslåing i skogeiersamvirket framover. Utvikling av noen få, større, omsetningskanaler i tillegg til skogeierforeningene kan imidlertid forhindre monopolisering av markedet.

Bestill rapport

Endringer i konsentrasjon og markedsforhold i det norske tømmermarkedet etter ESA-vedtaket | (rapportnr. 200102)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X