mat

 

matAkademika forlag sier dette om boken:

Trender viser at flere begynner å interessere seg for mat som forteller en historie, ofte i kraft av at maten knyttes til en bestemt produsent, en historie eller et konkret sted. Slike matvarer har noe genuint ved seg som representerer noe annet enn hva som tilbys av de store bedriftene eller handelens egne merkevarer. I denne boka analyseres historiene bak noen av de såkalte småskala eller lokalmatprodusentene og -produktene.

Driftige bønder ser muligheter, utvikler ideer og starter videreforedling og distribusjon i egen regi. Boka presenterer ulike markedsmessige løsninger hvor endringer i forbruksmønstre gir rom for eller stimulerer endringer i bønders tilpasning til rammebetingelser. Boka analyserer i tillegg hvordan regionalt utviklingsarbeid bidrar til utvikling i landbruket.

Bestill boken ved å følge lenken eller klikke på bildet:

http://www.akademikaforlag.no/boker/lokal-og-regional-mat