Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen bidrar med ett kapittel om følelser, kvinner og kvotering i Forsvaret, i en nylig utkommet bok om likestilling i arbeidslivet.

‘Ulik likestilling i arbeidslivet’ er tittelen på en ny bok som presenterer forskjellige perspektiver på kjønn og likestilling i arbeidsliv, familieliv og samfunnsliv. Målet er å gi leserne forskningsbasert kunnskap om og innsikt i mekanismer, barrierer og muligheter for likestillingsutvikling i årene som kommer.omsl.9-Ulik likestilling i arbeidslivet

Redaktørene er Sigtona Halrynjo og Mari Teigen fra Instituttet for samfunnsforskning. Kapittel 13 «Jeg unner ingen den følelsen!», er skrevet av Tonje Lauritzen og Trude Hella Eide, og baserer seg på forskningsprosjektet  ‘Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse’ som Østlandsforskning har gjort på oppdrag for Forsvarsdepartementet.

Boken skildrer situasjonen i Norge i dag, preget av motstridende tendenser. I arbeidsliv, familieliv og samfunnsliv er det på en og samme gang både likestillingsutvikling og påfallende stabilitet i kjønnsbestemte mønstre. Hvordan kan dette forstås og forklares?

-‘Ulik likestilling i arbeidslivet’ er et viktig bidrag til en kunnskapsbasert diskusjon om hvordan vi kan møte dagens og framtidas likestillingsutfordringer, skriver forlaget Gyldendal Akademiske om ‘Ulik likestilling i arbeidslivet’.

Boken lanseres 28.september av statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet, Solveig Horne.