Byøkologi og kommuneplanlegging

Hvordan kan økologitenkningen tilpasses kommuneplanleggingen? Etter en gjennomgang av økologibegrepet og noen av de økologiske problemene som manifesterer seg i byer, fokuseres det på kommuneplanleggingens utfordringer og muligheter. Notatet avsluttes...