Mangel på finansiering er den viktigste barrieren for at norske musikere ikke blir aktive i utlandet. Musikere som har ambisjoner om å satse på eksportaktiviteter i nærmeste framtid, mener at et bedre offentlig virkemiddelapparat vil gjøre dette lettere. Et bedre egnet støtteapparat og en rausere delingskultur i bransjen vil også hjelpe til å nå ut over Norges grenser.

Dette viser Eksportundersøkelsen 2019 som forskere Atle Hauge og Iveta Malasevska har gjort på oppdrag av musikkbransjens eksportorganisasjon Music Norway.

Eksportundersøkelsen 2019 kartlegger musikernes aktivitet og behov når det gjelder musikkeksport. Undersøkelsen, som er gjort blant 174 musikere, er en oppfølging av Eksportundersøkelsen 2015.

Hvordan når musikerne ut

Formålet med undersøkelsen er å forstå hvordan musikerne selv opererer i utenlandsmarkedet, hvilke avtaler de har, hvilke land de orienterer seg mot og hva som er hindringene for økt musikkeksport fra Norge.

Data for rapporten er innhentet mellom november 2019 og slutten av januar 2020, altså før Covid-19 pandemien endret musikernes hverdag og muligheter for aktiviteter i utlandet.

Funn

Det viser seg å være tydelig forskjell mellom musikernes internasjonale aktivitet og deres sjangertilhørighet. Musikerne innenfor folke- og tradisjonsmusikk er de minst aktive i utlandet og har mindre ambisjoner enn jazzmusikere (77 %) og populærmusikkutøvere (79%) når det gjelder å slå gjennom internasjonalt.

Flest musikere har utenlandske kontakter med Norden (41 %), Vest-Europa utenom Tyskland og UK (39 %) og Tyskland (38%). Nettverket er som regel grunnen for valg av eksportmarked.

Hele rapporten Eksportundersøkelsen 2019 kan lastes ned her