Hytteforbudet og påfølgende diskusjon viser hvor viktig fjellet er for nordmenn. Men vi trenger en aktiv forvaltning og mer ressurser for å sikre at totalopplevelsen forblir positiv, viser en fersk rapport om besøksforvaltning og ferdsel på Besseggen.

Les hele rapporten Besseggen- «been there, seen that, done that?» her

Besseggen. Bilde: Redhatfactory/Unsplash

Rapporten oppsummerer funn fra en brukerundersøkelse gjennomført på Besseggen sommeren 2019. Bakgrunnen er arbeidet Norsk fjellsenter, Oppland fylkeskommune og nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen gjør for å komme inn under ordningen for ‘Nasjonale Turiststier’.

Besseggen-rapporten er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Innlandet og Østlandsforskning v/Høgskolen i Innlandet.

Kontaktperson: Birgitta Ericsson