Østlandsforskning er inne i en rekrutteringsprosess og ønsker flere samfunnsforskere. Vi søker forskere som ønsker å jobbe innenfor disse temaområdene:

  • Folkehelse og helsefremmende arbeid
  • Læring og innovasjon, herunder entreprenørskap i skolen
  • Regional utvikling og regionale innovasjonssystemer

For nærmere informasjon om stillingene kan du lese fullstendig utlysning ved å følge denne lenken.

Du kan også kontakte forskningleder Trude Eide eller direktør Tor Arnesen for opplysninger om stillingene.