Roger Lian (42) blir til høsten direktør i Østlandsforskning.

Lian er i dag dekan ved avdeling for helse, omsorg og sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik, hvor han har vært siden 2008, i tillegg til perioden 2004-2007. Han har vært sentral i Høgskolens fusjonsprosess med NTNU.

Lian er cand.polit. med hovedfag i samfunnsgeografi fra NTNU. Han har erfaring som planlegger, utreder og forsker, i tillegg til ledererfaring fra kommunal sektor og akademia. Den nye direktøren bor på Gjøvik og tiltrer stillingen 1. september.
-Jeg kjenner glede og stor inspirasjon for å gå inn i denne jobben og bidra til å videreutvikle ØF til et sterkt forskningsinstitutt med viktig posisjon for regionen og landet, sier Lian.

Mari Skjærstad, styreleder i Østlandsforskning AS, er på vegne av et samstemt styre svært godt fornøyd med at Roger Lian har takket ja til jobben:

-Ved siden av at Roger Lian både har akademisk bakgrunn og tyngde, har han betydelig erfaring som leder i akademiske miljøer og et stort nettverk i universitets- og høgskolesektoren. Dette er vesentlig for den videre utvikling av Østlandsforskning AS og viktig for de strategiske muligheter instituttet står overfor, og vi i gleder oss til å fortsette den videre utviklingen av Østlandsforskning sammen med Roger som ny direktør, sier Skjærstad.