Rapporten drøfter muligheten for å utvikle et «Miljøinstitutt» i Lillehammer plassert på Storhove og som arbeider med forsknings-, utrednings- og utdanningsoppgaver på et samfunnsvitenskapelig grunnlag. Utgangspunktet er forprosjektets utredningen «Nordisk miljøinstitutt. Lillehammer». fra august 1990. Rapporten behandler organiseringen av «Miljøinstituttet». Funksjonelt betraktet må «Miljøinstituttet» kunne operere som ett miljø og i noen grad må være integrert i virksomheten til lokale institusjoner.

Bestill rapport

Skandinavisk institutt for miljø og samfun | (rapportnr. 199107)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 65,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X