Det er gjennomført en gjennomgang av mulige innspill fra allmenningen og Pihl AS for fjellområdene og skogbeltet ned mot dalen til ny rullering av kommuneplanen i Ringsaker kommune. Mulige innspill er vurdert på bakgrunn av etablerte og en rimelig videreutvikling av utbyggingsprinsipper for fjellområdene og forslagsvise utbyggingsprinsipper for skogområdene ned mot dalen. Innspill dekker tema som fritidsboliger, boliger, veger og forskjellige typer næringsareal.

Bestill rapport

Ringsaker kommuneplanrullering – en gjennomgang og første vurdering av grunneierinnspill fra allmenningene og Pihl AS | (rapportnr. 201122)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 300,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X