Rapporten er en delrapport fra et forsøks- og evalueringsprosjekt i regi av Sosial- og helsedepartementet med utprøving av ulike modeller for bruk av omsorgslønn til familier med funksjonshemmede barn i tre kommuner. Rapporten diskuterer en rekke dilemma knyttet til omsorgslønnsordningen og rapportere fra en kartlegging av erfaringer med ordningen i de tre forsøkskommunene.

Bestill rapport

Mye omsorg – lite lønn? Delrapport fra et forsøks- og evalueringsprosjekt om omsorgslønn til familier med funksjonshemmede barn | (rapportnr. 200108)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 75,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X