Rapporten er en delrapport fra et forsøks- og evalueringsprosjekt i regi av Sosial- og helsedepartementet med utprøving av ulike modeller for bruk av omsorgslønn til familier med funksjonshemmede barn i tre kommuner. Rapporten diskuterer en rekke dilemma knyttet til omsorgslønnsordningen og rapportere fra en kartlegging av erfaringer med ordningen i de tre forsøkskommunene.

Bestill rapport

Mye omsorg – lite lønn? Delrapport fra et forsøks- og evalueringsprosjekt om omsorgslønn til familier med funksjonshemmede barn | (rapportnr. 200108)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X