Rapporten er en evaluering av Oslo kommunes publikum- og brukerundersøkelse 1998, som ble utført av Norsk Gallup Institutt. Evalueringen er utført på oppdrag for Oslo kommune.Undersøkelsen omfattet tema som miljø og livskvalitet, helsetjenester, barn og unges oppvekstmiljø og eldres situasjon. Fokus for denne evalueringen er spørreundersøkelsens nytteverdi – forholdet mellom resultatene fra spørreundersøkelsen og de problemstillingene undersøkelsen var ment å belyse.

Bestill rapport

Evaluering av Oslo kommunes publikums- og brukerundersøkelse | (rapportnr. 200008)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 75,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X