Evalueringen ser på de demokratiske aspekter ved en beslutningsprosess som ledet til salg av Kristiansand kommune sin aksjepost i Agder Energi as. Prosessen som vedtaket omhandler ledet opp til salg av Kristiansand kommunes aksjer i Agder Energi as for rundt 3 milliarder kroner. En historisk omplassering av kommunens – og dermed fellesskapets – verdier. Sakens omfang alene gjør at det må tilles særlig strenge krav til at formaliteter og realiteter i saksbehandlingen tilfredstiller krav til god saksbehandlingsskikk, og at man i saksbehandlingen strekker seg langt for å tilfredstille demokratiske ideal. Evalueringen påviser at en beslutning av denne typen gjør at kommunen som et politisk forvaltningsorgan blir stilt overfor en vanskelig balansegang i forhold til at kommunen også må opptre som en aktør i et marked hvor store verdier skal sikres og omsettes. Evalueringen påpeker at bystyret i for liten grad har blitt involvert i beslutningsprosessen.

Bestill rapport

”Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres.” En evaluering av de demokratiske aspekter ved beslutningsprosessen som ledet til salg av Kristiansand kommune sin aksjepost i Agder Energi as. | (rapportnr. 200308)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 112,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.



X