Rapporten dreier seg om de politisk-administrative sidene ved kommunenes iverksetting av reformen. Søkelyset er rettet mot de tilpasningene som ksjer med hensyn til økonomi, organisering og tilbudsutvikling og hvorfor disse tilpasningene skjer. Prosjektet er en nærstudie av åtte kommuner med ulik størrelse, og omfatter tidsperioden fram til og med 1993.

Bestill rapport

En ideell reforms møte med den kommunale hverdag. En studie av kommunenes iverksetting av HVPU-reformen. | (rapportnr. 199504)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X