Miljøverndepartementet gjennomførte «Miljø- og sysselsettingstiltak i kommunene». Ideen bak tiltaket er å bruke arbeidsledige til miljøtiltak i lokalsamfunnet, og å bruke kommunen som en arena for å få til denne koblingen. Østlandsforskning fikk i oppdrag å analysere tiltaket. Analysen omfatter en beskrivelse av søknader og bevilgninger, både i forhold til prosjekttyper og hvilke kommuner som fikk bevilgning. Både økonomiske og organisatoriske forhold analyseres. Analysen er gjort på bakgrunn av arkivmateriale, spørreundersøkelse til alle kommunene som fikk bevilgning, og en nærmere studie av 5 kommuner.

Bestill rapport

Arbeid for miljø. En analyse av Miljø- og sysselsettingstiltak i kommunene | (rapportnr. 199211)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 85,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X