Kongen i Statsråd har besluttet at den faglige virksomheten og ansatte ved Østlandsforskning AS kan overføres til Høgskolen i Innlandet (HINN).
Samtidig vedtok generalforsamlingen i Østlandsforskning oppløsning av Østlandsforskning AS.
Dette betyr at alt det formelle er på plass for virksomhetsoverdragelsen av forskningsinstituttet til HINN per 1.januar 2019.

Østlandsforskning AS blir et institutt under Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, som har studiesteder på Rena og Lillehammer. ØF skal fortsatt være lokalisert på Hamar og Lillehammer.

Tettere samarbeid med fagmiljøene

-Vi gleder oss til å bidra til å styrke forskningen i Innlandet gjennom et tettere samarbeid med fagmiljøene, sier konstituert direktør i ØF, Tonje Lauritzen.

Primær aktivitet for ØF vil fortsatt være å skaffe og jobbe med eksternt rettede prosjekter, finansiert av eksterne oppdragsgivere.

-Vi gleder oss til å innlemme ØF i HINN og Handelshøgskolen Innlandet, sier dekan Peer Jacob Svenkerud til HINNs nettside.  ØF vil utvilsomt bidra til å styrke både fakultetets og høgskolens totale kompetanse.

Det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra HINN og ØF som fram til nyttår skal arbeide med å innpasse ØF i Høgskolen og fakultetet.

 

Overdragelsen medfører ingen praktiske konsekvenser for løpende prosjekter og forpliktelser instituttet har.