Hvordan går det med norsk og utenlandsk økonomi og hva betyr det for Innlandet?  31. oktober kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Hamar for å fortelle om dette.

illustrasjon regionalt nettverk

I år er den 11. gang at Østlandsforskning i samarbeid met Sparebanken Hedmark arrangerer et næringslivsseminar for partnere i Norges Bank regionalt nettverk, region Innland. I tillegg til sentralbanksjefen kommer Ole Christian Bech-Moen for å snakke om Statens Pensjonsfond Utland.

Hvordan fungerer regionalt nettverk Innland?

Forskere ved Østlandsforskning henter i oppdrag av Norges Bank informasjon fra seks ulike næringer: eksport industri, hjemmemarkeds industri, bygg og anlegg, varehandel, tjenesteyting privat, tjenesteyting næringsliv og offentlig sektor.

,,Årlig plukker vi ut rundt 200 bedrifter innenfor disse næringer og gjør intervjuer fra Sjåk i nord til Eidskog i sør”, forklarer forsker og prosjektleder Per Kristian Alnes.I tillegg svarer brede kontakter som for eksempel banker, NAV og NHO Innlandet på generelle spørsmål om hvordan det går med næringslivet i forskjellige sektorer i området.

Undersøkelsene resulterer i 4 regionale rapporter, som blir viktige innspill til Norges pengepolitikk og beslutninger rundt styringsrenten.

Årets seminar finner sted i lokalene til Sparebanken Hedmark på Hamar. En skoleklasse i samfunnsøkonomi fra Hamar Katedralskolen har blitt invitert til å være med på en annerledes undervisningstime.