Professor Kjell Overvåg tok i januar over som leder for Senter for Reiselivsforskning. Bakgrunnen er at førsteamanuensis Monica Breiby går over i stilling som postdoktor for reiseliv i prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR).

Senter for Reiselivsforskning er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet og Norsk institutt for naturforskning. Senteret skal styrke den reiselivsrelaterte forskningen i Innlandet og gjøre den lettere tilgjengelig og mer relevant for næringsaktører og offentlige myndigheter som jobber med reiselivsutvikling. 

Fritidsboliger

Overvåg har vært tilknyttet Senteret i mange år på forskjellige prosjekter. Han er utdannet som samfunnsgeograf med en PhD fra NTNU i Trondheim og hovedfag fra UiO. Tittelen på doktoravhandlingen var «Second homes in eastern Norway – from marginal land to commodity». Overvåg har vært professor ved HINN siden februar 2017, etter å ha jobbet i Østlandsforskning siden 2003.

Overvåg har fortsatt en tilknytning til Østlandsforskning og i det siste jobbet med prosjektet Byregion Lillehammer Gudbrandsdalen, der han blant annet har kartlagt fritidsboliger og verdiskapningen på Bjorli, Venabygdsfjellet og Hafjell.