Hjalti Nielsen (50) kan absolutt kalles en nordisk borger. Han er født og oppvokst på Island, jobbet litt i Danmark, tok master- og doktorgrad i Sverige, er siden 2018 bosatt i Norge og nå ansatt i Innlandet. -Det føles som å komme hjem, sier Nielsen om sin nye jobb som forsker i Østlandslandsforsking.

Som sosial og økonomisk geograf er han nemlig brennende opptatt av regional utvikling i perifere områder. Han mener at teorien nesten alltid er vinklet mot storbyene og at fokuset på rurale områder som regel er negativt. -Men vi som har bodd på og studert landsbygda, vet bedre.  Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet har et sterkt fagmiljø rundt regional forskning.

Portrett av mann med skjegg, 50 år, i boblejakke foran et tre med snø.

Doktorgrad

I sin doktorgrad ved Universitet i Lund studerte Nielsen hvordan kunnskapsintensive bedrifter i perifere områder konkurrerer på markedet. Han gjorde blant annet kvalitative intervjuer med bedrifter i åtte rurale kommuner i Sverige. Funnene var overraskende.

-Det viser seg at evnen til å bygge langtidsrelasjoner er nøkkelen for å lykkes.

Klassisk er fysisk nærhet til kundene viktig for slike bedrifter, som kan for eksempel være konsulentselskaper og reklamebyråer. Men den teknologiske utvikling har kommet så langt at fysisk nærhet er av mindre betydning. Han utdyper: -Nyere IKT-utvikling, bedre internettforbindelse og generell bedre IKT-kunnskap og -bruk blant folk flest, har betraktelig forbedret perifere aktørenes evne til å kommunisere og drive forretninger over avstand.

Kunnskapsintensive bedrifter i områdene utenfor storbyene kan altså klare å konkurrere på grunn av gode kunderelasjoner og jungeltelegrafen. Og ikke på pris eller fysisk nærhet.

Hovedutfordringen i perifere områder er å finne ny relevant lokal kompetanse.

Bedriftene Nielsen har studert prøver derfor strategisk å overbevise folk som har flyttet til større byer for å studere eller arbeide om å flytte tilbake. Rekruttering kan ta lengre tid, men når de først er ansatt blir de lenger hos firmaet og det forbedrer organisatorisk kompetanse og kunderelasjoner over tid.

Fokus på stedstilknytning

I sin forskning fant Nielsen ut at nesten alle kunnskapsintensive bedrifter er bygget opp og drevet av tilbakeflyttere, altså gründere og ansatte med en tilknytting til stedet fra før.

-Det er mitt beste tips til policy utviklere i småkommuner: fokuser på å få de unge tilbake, i stedet for å dra inn andre uten stedstilknytting.

I tillegg vil han understreke viktigheten av at små kommuner ikke fokuserer for mye på klyngepolitikk og agglomerasjon av ting som ikke er mulig i små og perifere kommuner. -I stedet bør de fokusere på å utvikle et godt miljø for entreprenørskap og støtte nye initiativer fra et bredt perspektiv.

Les hele avhandling Knowledge intensive business services in non-core areas: Preconditions and strategies for value creation and competitiveness

Nielsen begynte i Østlandsforskning 2. januar og har kontorplass på Hamar.