Østlandsforskning har i samarbeid med Norut i Tromsø og Alta fått i oppdrag å gjennomføre en resultat- og følgeevaluering av INTRO-fondet. INTRO skal stimulere til økt profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering i kulturnæringene i regionen.