Østlandsforsknings medarbeidere har bred evalueringskompetanse og mange års erfaringer som eksterne evaluatorer for offentlige og private virksomheter. Våre evalueringer retter søkelyset både mot prosesser og resultater av prosjekter og tiltak. Evalueringsspørsmålene utvikler vi i nært samarbeid med oppdragsgivere.

I løpet av de siste fem årene har vi videreutviklet vår evalueringskompetanse til bruk i følgeforskningsprosjekter, slik at følgeforskning nå er ett av Østlandsforsknings merkevarer. I følgeforskning/følgeevalueringer har forskeren en todelt rolle, gjennom både å evaluere i tradisjonell forstand, og samtidig bidra med kunnskap i utviklingen av det prosjektet som følges.

ØFs evalueringsstøtte er et konsept som er utviklet for å bistå virksomheter som ønsker å gjennomføre egenevalueringer/internevalueringer på egenhånd. Evalueringsstøtten «EVALD» er utviklet med utgangspunkt i vår brede evalueringskompetanse og bygger på ideen om «at en lærer mest av å selv være aktiv». Gjennom ØFs evalueringsstøtte tilbyr vi skreddersydde fagseminarer, støtte og rådgivning til virksomheter som ønsker å drive med egenevaluering av tiltak, prosesser og prosjekter i egen virksomhet.

Videre gjennomfører vi kartlegginger og utredninger om ulike tema som grunnlag for politikkutforming og tiltak innen spesifikke områder. Det kan være enkle spørreundersøkelser til et utvalg informanter for å skaffe oversikt over tilstanden på et felt, eller større spørreundersøkelser som gjennomføres for flere organisasjoner med tanke på sammenlikning mellom organisasjonene. Utredninger kan også handle om bruk av eksisterende data som settes sammen på nye måter for å belyse utviklingstrender over tid.