Østlandsforskning skal evaluere Høgskolen i Innlandets krisehåndtering av covid-19 pandemien.
Da høgskolen ble stengt ned 12. mars måtte alle medarbeidere og studenter forholde seg til en helt annerledes arbeids- og studiesituasjon. Høgskolen satte beredskap den 9. mars.

En gruppe forskere fra Østlandsforskning skal nå kartlegge om krisehåndteringen, både prosessen og utfallet, har holdt en kvalitet opp mot forventninger og standarder skissert i høgskolens egne planer og planer for sektoren. På bakgrunn av kartleggingen, identifiseres forbedringsområder og eventuelle mangler for å ta lærdom for senere krisehåndtering.

Sikrer datamateriale for videre forskning

Høgskolens mål er å bli bedre, mens det samtidig sikres datamateriale for forskning og publisering.
Asbjørn Kårstein, Per Olav Lund og Iveta Malasevska skal gå gjennom dokumentasjon, intervjue ansatte og studenter og sende ut en spørreundersøkelse. Evalueringen ledes av instituttleder Tonje Lauritzen. Faglig ansvar ligger hos Handelshøgskolen Innlandet ved Bjørn Bakken og Åse Storhaug Hole.