Forsker i Østlandsforskning og professor i organisasjon og innovasjon ved Høgskolen i Gjøvik, Tom Johnstad presenterte nylig boka ‘Fra konsern til klynge’. Boka er skrevet sammen med historiker Harald Utter og handler om de siste 18 års utvikling i Raufossmiljøet. Boka ble anmeldt i en kronikk i Oppland Arbeiderblad bok johnstadav Jens Olai Jensen: Dramaet fra konsern til klynge.

Fra bokas baksiden: Det industrielle miljøet på Raufoss har lange og stolte tradisjoner. Ved årtusenskiftet startet imidlertid en dramatisk transformasjon. Miljøet gikk fra å være samlet industrielt konsern til å bli en industriell klynge bestående av over 45 selvstendige bedrifter. I Fra konsern til klynge beskriver og analyserer forfatterne denne dramatische og dyptgripende transformasjonsprosessen. En prosess som lett kunne ha ført til en ødeleggelse av miljøet, men som isteden skapte en svært dynamisk og ledende klynge. 

Boka er utgitt på Universitetsforlaget og retter seg mot studenter innenfor endringsledelse og regional utvikling, de som jobber med klyngeutvikling og aktører som utvikler politikk og virkemidler.