Merethe Lerfald

Merethe Lerfald er cand. agric. fra Norges landbrukshøgskole (nå Universitet for miljø og biovitenskap). Hun har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september 2007, og er fra april 2014 til desember 2018 som forskningsleder. Siden 2021 har hun delvis permisjon for å være stipendiat ved Høgskolens INTOPP-programmet. Lerfald har tidligere jobbet i Landbruks- og matdepartementet og i Statens landbruksforvaltning. Som forsker ved Østlandsforskning har arbeidsfeltet vært landbruk, utdanning og kompetansebehov i landbruket, mat/småskalamat, energi og klima. Hun har erfaring med bruk av både kvalitativ og kvantitativ metode. Videre har hun erfaring fra ulike evalueringsprosjekter.

Publications

Merethe Lerfald har 16 publikasjoner på ostforsk.no.

Fjellindeksen 2018

Fjellindeksen er et FoU-prosjekt der Fjellnettverket samarbeider med forskningsmiljøene. Den foreliggende Fjellindeksen er første utgave. Formålet med en fjellindeks er å beskrive og følge hvordan samfunnet utvikler seg i fjellområdene, sammenliknet med Norge for øvrig....

Osloregionen. Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting

Notatet gir utfyllende informasjon og dokumentasjon til ppt-presentasjonen som omfatter befolkningsutvikling og utvikling i sysselsettingen for Stor-Osloregionen og øvrige byregioner på Østlandet samt fylker på Østlandet. Det er gjennomført en Shift-andelsanalyse for Stor-Osloregionen.

Evaluering av Arena Frukt og bær

På oppdrag fra styringsgruppen for prosjektet Arena Frukt og bær (AFB) er det gjennomgått en resultatevaluering av prosjektet AFB har vært et treårig prosjekt, som ble avrundet den 31. desember 2013. AFB er et prosjekt...