Energiråd Innlandet deltar i prosjektet “Rurban Energy – Innovation through sustainable improvement of energy chain by developing a framework for urban-rural energy partnerships (Rural-urban energy systems)”. Østlandsforskning har på oppdrag fra Energiråd Innlandet utarbeidet dette notatet som inngår som en del av dette prosjektet. Konkret var oppdraget å gi en «beskrivelse av utviklingen av biomassemarkedet og fjernvarmeforsyning til det sentrale Mjøsområdet. Hvor er tilfangsområdet av biovirke pr nå, og hvor kan det potensielt hentes? Hva er eksempelvis hindringer for at det benyttes kortreist biovirke?» Arbeidet bygger både på tidligere arbeider i regi av Østlandsforskning og innhentet oppdatert informasjon om aktører, leveransestruktur og anlegg

Order Report

«RURBAN». Underlagsmateriale til Energiråd Innlandet | (report no. 201306)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X