Ledelse

Tonje Lauritzen

Instituttleder

Tonje Lauritzen (1975) er sosiolog fra NTNU med fagene historie, samfunnsgeografi og kulturforståelse i fagkretsen. Hun har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og er fra...

Administrasjon

Katrin Austnes

Personal og økonomi ansvarlig

Katrin Austnes er prosjektøkonom. Austnes er utdannet som reiselivskandidat ved Høgskolen i Lillehammer, med påfølgende pedagogikk grunnfag. Hun har lang arbeidserfaring innen...

Windy Kester Moe

Kommunikasjonsrådgiver

Windy Kester Moe jobber med utvikling av Østlandsforsknings nettside, sosiale medier og forskningsformidling. I tillegg bistår hun forskere med formidling av resultatene fra...

Forskere

Deniz Akin

Deniz Akin ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en M.Phil i Gender and Development, Universitetet i Bergen og en...

Per Kristian Alnes

Forsker 2

Per Kristian Alnes arbeider i hovedsak med regional næringsutvikling og økonomi. Han er prosjektleder i Norges Banks regionale nettverk - Innlandet. Per 1.1.2020 er han...

Tor Arnesen

Forsker 1

Tor Arnesen forskning inkluderer studier av utvikling i og forvaltning av utmarksressurser, særlig med vekt på rekreasjon og fritidsboliger og mer generelt på vern og bruk av...

Aleksander Bern

Aleksander Bern ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Han er også i sluttfasen av sin PhD samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo. Avhandlingen tar for seg hvordan...

Veronica Blumenthal

Veronica Blumenthal ble ansatt som forsker ved Østlandsforskning sommeren 2020 og jobber med prosjekter innen regional utvikling, reiseliv og bærekraft. Blumenthal har en...

Jim Broch Skarli

Jim Broch Skarli er ansatt siden november 2021. Han er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fagene offentlig rett og psykologi, samt prosjektledelse fra Markedshøyskolen. Han...

Hans Olav Bråtå

Forsker 1

Hans Olav Bråtå er geograf fra Universitetet i Oslo med biologi, kjemi og statsvitenskap i fagkretsen. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2002, og var før det...

Birgitta Ericsson

Forsker 1

Birgitta Ericsson er forsker 1 ved Østlandsforskning i Lillehammer med lang og variert praksis fra forskning og undervisning. Hun er samfunnsplanlegger med...

Lisa Knatterud Wold

Lisa Knatterud Wold har vært ansatt i Østlandsforskning siden august 2021. Hun har erfaring med analyse- og utredningsarbeid fra både offentlig og privat sektor. Hun har...

Stine Kvamme

Forsker 3

Stine Kvamme jobber på prosjekter innen bioøkonomi og utvikling i fjellområder. Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i...

Asbjørn Kårstein

Forsker 2

Asbjørn Kårstein jobber med prosjekter innenfor entreprenørskap i utdanning. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole (1991),...

Merethe Lerfald

Forsker 2

Merethe Lerfald er cand. agric. fra Norges landbrukshøgskole (nå Universitet for miljø og biovitenskap). Hun har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september...

Per Olav Lund

Forsker 2

Per Olav Lund arbeider mest med økonomiske analyser av privat og offentlig sektor. Han inngår i teamet som arbeider med Norges Banks regionale nettverk. Her intervjues i...

Kristine Lundhaug

Forsker 3

Kristine Lundhaug er sosiolog. Hun har for tiden permisjon fra Østlandsforskning for å være stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Lundhaug har tatt...

Iveta Malasevska

Forsker 3

Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet. I doktorgradsoppgaven diskuterte hun hvordan skidestinasjoner...

Eivind Merok

Forsker 2

Eivind Merok er historiker og økonom med utdanning fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Merok har i 2021 permisjon. Han har tidligere arbeidet ved Institutt...

Maria Røhnebæk

Forsker 2

Maria Røhnebæk er forsker 2 ved Østlandsforskning. I tillegg er hun postdoktor på Høgskolen i Innlandet ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring. Røhnebæk har...

Mona Stokke

Forsker 2

Mona Stokke er utdannet cand.paed ved Universitetet i Oslo med spesialiseringen «Undervisning, veiledning og ledelse». Mona Stokkes forskning har i hovedsak vært kvalitativt...

Line Marie Tholstrup

Line Tholstrup ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en master i geografi fra NTNU. Både studiene og i arbeidslivet har Tholstrup hatt fokus på...

Nora Warhuus Samuelsen

Nora Warhuus Samuelsen ble ansatt i Østlandsforskning sommeren 2020. Hun har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås....

Ingen ansatte funnet