Ledelse

Tonje Lauritzen

Instituttleder

Tonje Lauritzen (1975) er sosiolog fra NTNU med fagene historie, samfunnsgeografi og kulturforståelse i fagkretsen. Hun har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og er fra...

Administrasjon

Katrin Austnes

Personal og økonomi ansvarlig

Katrin Austnes er prosjektøkonom. Austnes er utdannet som reiselivskandidat ved Høgskolen i Lillehammer, med påfølgende pedagogikk grunnfag. Hun har lang arbeidserfaring innen...

Windy Kester Moe

Kommunikasjonsrådgiver

Windy Kester Moe jobber med utvikling av Østlandsforsknings nettside, sosiale medier og forskningsformidling. I tillegg bistår hun forskere med formidling av resultatene fra...

Forskere

Deniz Akin

Deniz Akin ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en M.Phil i Gender and Development, Universitetet i Bergen og en...

Per Kristian Alnes

Forsker 2

Per Kristian Alnes arbeider i hovedsak med regional næringsutvikling og økonomi. Han er prosjektleder i Norges Banks regionale nettverk - Innlandet. Per 1.1.2020 er han...

Tor Arnesen

Forsker 1

Tor Arnesen forskning inkluderer studier av utvikling i og forvaltning av utmarksressurser, særlig med vekt på rekreasjon og fritidsboliger og mer generelt på vern og bruk av...

Aleksander Bern

Aleksander Bern er samfunnsgeograf med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hans avhandlingen handlet om arkitektkonkurranser og hvilke funksjoner og hvilen nytte de kan ha i...

Veronica Blumenthal

Veronica Blumenthal ble ansatt som forsker ved Østlandsforskning i 2020 og jobber med prosjekter innen reiseliv, regional utvikling, kultur og bærekraft. Blumenthal ferdigstilte...

Jim Broch Skarli

Jim Broch Skarli er ansatt siden november 2021. Han er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fagene offentlig rett og psykologi, samt prosjektledelse fra Markedshøyskolen. Han...

Hans Olav Bråtå

Forsker 1

Hans Olav Bråtå er geograf fra Universitetet i Oslo med biologi, kjemi og statsvitenskap i fagkretsen. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2002, og var før det...

Birgitta Ericsson

Forsker 1

Birgitta Ericsson er forsker 1 ved Østlandsforskning i Lillehammer med lang og variert praksis fra forskning og undervisning. Hun er samfunnsplanlegger med...

Lisa Knatterud Wold

Lisa Knatterud Wold har vært ansatt i Østlandsforskning siden august 2021. Hun har erfaring med analyse- og utredningsarbeid fra både offentlig og privat sektor. Hun har...

Asbjørn Kårstein

Forsker 2

Asbjørn Kårstein jobber med prosjekter innenfor entreprenørskap i utdanning. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole (1991),...

Merethe Lerfald

Forsker 2

Merethe Lerfald er cand. agric. fra Norges landbrukshøgskole (nå Universitet for miljø og biovitenskap). Hun har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september...

Per Olav Lund

Forsker 2

Per Olav Lund arbeider mest med økonomiske analyser av privat og offentlig sektor. Han inngår i teamet som arbeider med Norges Banks regionale nettverk. Her intervjues i...

Kristine Lundhaug

Forsker 3

Kristine Lundhaug er sosiolog. Hun har for tiden permisjon fra Østlandsforskning for å være stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Lundhaug har tatt...

Iveta Malasevska

Forsker 3

Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet. I doktorgradsoppgaven diskuterte hun hvordan skidestinasjoner...

Mona Stokke

Forsker 2

Mona Stokke er utdannet cand.paed ved Universitetet i Oslo med spesialiseringen «Undervisning, veiledning og ledelse». Mona Stokkes forskning har i hovedsak vært kvalitativt...

Line Marie Tholstrup

Line Tholstrup ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en master i geografi fra NTNU. Både studiene og i arbeidslivet har Tholstrup hatt fokus på...

Nora Warhuus Samuelsen

Nora Warhuus Samuelsen ble ansatt i Østlandsforskning sommeren 2020. Hun har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås....

Ingen ansatte funnet