Deniz Akin

Deniz Akin ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun har en M.Phil i Gender and Development, Universitetet i Bergen og en PhD innenfor kjønnsforskning fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU (2017). Doktoravhandlingen tar for seg situasjonen for asylsøkere i Norge som søker beskyttelse på bakgrunn av sin seksuelle orientering. Av forskningsinteresser nevner hun likestilling, seksualitet og kjønnsmangfold, migrasjon, delingsøkonomi, teknologi og samfunn. Akin jobber på Lillehammerkontoret.

Publications

Deniz Akin har 4 publikasjoner på ostforsk.no.

På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge

Denne rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt etter initativ fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektets hensikt har vært å fremskaffe forskningsbasert og oppdatert kunnskap, som kan bidra til trygg integrering av LHBTIQ+ personer med fluktbakgrunn i...